Ceník

 

základní sazba za využití celé haly ve všední den 350 Kč / hod.
základní sazba za využití celé haly v sobotu, neděli a svátek 400 Kč / hod.
základní sazba za využití celé haly na celý den 4 000 Kč / den
  • v případě využití pouze oddělené poloviny hrací plochy je cena pronájmu poloviční
  • kulturní a společenské akce budou účtovány dle individuální kalkulace
  • Základní škola Buchlovice a mládež do 15 let s doprovodem trenéra, cvičitele, vyučujícího nebo pořadatele akce jsou oprávněny užívat halu zdarma
  • v případě zbytečného výjezdu hasičských složek po úmyslné nebo neodborné manipulaci a iniciaci protipožárních čidel v rozporu s provozním řádem hradí uživatel haly plnou naúčtovanou cenu zbytečného výjezdu

Ceník schválen Radou městyse Buchlovice dne 26. 07. 2018 usnesením č. 8/71/2018 RM